Behandlingsforløbet

Fra behov til behandling. Sådan er et typisk forløb:

1. Hvis du mener, at vi kan hjælpe dig, så kontakt os i dag. På mail eller tlf 52119412.

2. Opret dig i vores booking system til den første samtale. Det er nemt og datasikkert. Vi har kort ventetid.

3. Vi starter typisk med en udredningssamtale med vores psykologer eller klinikkens psykiater. Sammen laver vi en plan for det videre forløb.

4. Den primære behandling er psykoterapi, men hvis du har behov, har du også mulighed for kropsterapi, lægesamtaler og behandling med medicin.

Starten på behandlingsforløbet

Behandlingen tager typisk udgangspunkt i en grundig introduktionssamtale.

Ved mere komplicerede forløb anbefaler vi en indledende samtale med vores specialpsykolog eller speciallæge. 

Evt delt i to så en af vores psykologer laver den første del og lægen del 2 Herefter lægger speciallægen og du i fællesskab en behandlings plan og en tidsplan for det videre forløb.

Forløbet

Den primære behandling vil typisk være psykoterapi, men hvis du har behov for det, har du også mulighed for lægesamtaler og behandling med medicin. I mange tilfælde vil det være optimalt med en kombination. 

Det kan ofte være en god ide at inddrage din familie og/eller din arbejdsplads, men det er dig, der bestemmer.

Hos Traumeklinikken sætter vi en ære i altid at være opdaterede på den seneste viden om psykiatriske og psykoterapeutiske behandlingsformer. Det er speciallæger og psykologer, der forestår behandlingen.

 
Varighed
Behandlingens varighed er meget individuel, men et typisk terapiforløb er mellem 12 og 30 samtaler á 45 minutters varighed. Der er ikke nogen max. grænse for antallet af samtaler. Dertil kan komme lægesamtaler mhp. medicinering. Disse er kortere samtaler og vil typisk være 1-2 gange om måneden.
Du kan altid kontakte os ved at ringe helt uforpligtende. Find oplysninger om telefon og en mailformular til hurtig kontakt.
Afslutning af forløb

Det er vores erfaring, at nogle forløb slutter med, at man får meldt afbud/udebliver, og så får man aldrig bestilt en ny tid. Da der indgås en relation mellem os som terapeuter og dig som klient, har det betydning for os at vide, om du gerne vil afslutte helt, vil have en pause eller ønsker en ny tid. 

Vi vil derfor kontakte dig i løbet af nogle dage efter, at du har meldt afbud eller er udeblevet med henblik på en afklaring af det videre forløb.

Traumeklinikken