Danmarks førende traumeeksperter

Traumeklinikken kan hjælpe dig

Danmarks førende ekspert

Cæcilie er overlæge og en af Danmarks førende eksperter inden for traumer og PTSD.

Ingen ventetid

Vi har ingen ventetid, så du kan komme i gang med det samme og forsætte behandlingen så længe det passer dig. 

Personligt

Du bliver tilknyttet en af vores dygtige behandlere, som tilbyder netop den behandlingsform, der hjælper dig bedst. 

Traumeklinikken kan tilbyde dig følgende

Psykiatrisk udredning for at vurdere, hvilke psykiske følger du har af det eller de traumer, som du har oplevet. Den psykiatriske udredning danner grundlag for en individualiseret behandlingsplan og eventuelle erklæringer til fx. kommune eller i erstatningssager.

Individuel psykoterapeutisk behandling hos en psykolog med efteruddannelse og erfaring inden for traumebehandling.

Mulighed for medicinsk behandling af PTSD, depression, angst og andre følgesygdomme. Dette sker ved konsultationer med en psykiater med specialviden om PTSD.

Mulighed for at dine pårørende kan få en eller flere samtaler med læge eller psykolog, så de kan lære, hvordan de bedst støtter dig.

     

 Vores tilbud:

  • Har ingen ventetid.

  • Har ingen tidsbegrænsning på behandlingsforløbet. Du kan få behandling, så længe du har et behov.

  • Er landets eneste private psykiatriske klinik med specialiseret traumebehandling- og terapi.

  • Har konsultationer i dagtimer og også uden for normal arbejdstid.

  • Har behandling for patienter i hele landet ved hjælp af videokonsultationer med psykiater og psykolog.

  • Har behandling ved fremmøde i vores klinik på Blegdamsvej i København.

Introduktion – Udredning – Behandlingsforløb - Afslutning

Starten på behandlingsforløbet

Behandlingen tager altid udgangspunkt i en grundig introduktionssamtale med en speciallæge i psykiatri. Herefter lægger speciallægen og du i fællesskab en behandlingsplan og en tidsplan for selve behandlingen.

Selve behandlingen

Den primære behandling vil typisk være psykoterapi, men hvis du har behov for det, har du også mulighed for lægesamtaler og behandling med medicin. I mange tilfælde vil det være optimalt med en kombination. 

Det kan ofte være en god ide at inddrage din familie og/eller din arbejdsplads, men det er dig, der bestemmer.

Hos Traumeklinikken sætter vi en ære i altid at være opdaterede på den seneste nye viden om psykiatriske og psykoterapeutiske behandlingsformer. Det er speciallæger og psykologer, der forestår behandlingen.

 
Varighed

Behandlingens varighed er meget individuel, men et typisk psykoterapiforløb er mellem 12 og 30 samtaler á 45 minutters varighed. Der er ikke nogen max. grænse for antallet af samtaler. Dertil kan komme lægesamtaler mhp. medicinering. Disse er kortere samtaler og vil typisk være 1-2 gange om måneden.

Du kan altid kontakte os ved at ringe helt uforpligtende på telefon eller ved at sende en mail.

Afslutning af forløb

Det er vores erfaring, at nogle forløb slutter med, at man får meldt afbud/udebliver, og så får man aldrig bestilt en ny tid. Da der indgås en relation mellem os som terapeuter og dig som klient, har det betydning for os at vide, om du gerne vil afslutte helt, vil have en pause eller ønsker en ny tid. 

Vi vil derfor kontakte dig i løbet af nogle dage efter, at du har meldt afbud eller er udeblevet med henblik på en afklaring af det videre forløb. Du kan til enhver tid selv booke en ny tid. 

Traumeklinikken