Grundkursus i traumer og traumereaktioner. For læger og psykologer

KURSUS

Grundkursus i traumer og traumereaktioner for læger, psykologer og psykoterapeuter
2 halve dage afholdes i København eller ved streaming 29. april og 6. maj 2021. 
Mulighed for deltagelse fra hele landet via online streaming.

Som psykolog eller psykoterapeut møder man jævnligt klienter, der har oplevet alvorlige traumer. Traumer kan medføre psykiske reaktioner som PTSD, varig personlighedsændring og dissociation. Med ICD-11 får vi tillige en ny diagnose, kompleks PTSD, som mange behandlere vil skulle forholde sig til. Kurset giver en grundlæggende introduktion til traumereaktioners psykopatologi og dækker ændringerne af diagnoserne i ICD-11 og DSM-5. Kurset vil tillige give et kendskab til differentialdiagnoser og komorbidtet, da mange med traumereaktioner også lider af andre psykiatriske problemer. Kurset vil således bl.a. dække de differentialdiagnostiske overvejelser, man kan have ift. patienter med affektive lidelser og psykose. Er der tale om traumereaktion eller anden psykisk lidelse – eller måske begge dele på en gang? Endelig vil kurset introducere evidensen for behandling af traumereaktioner. På kursets anden dag vil basale psykoterapeutiske interventioner blive forklaret og øvet. Med udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi introduceres metoder, der kan anvendes til håndtering af genoplevelser, undgåelse, dissociation og forhøjet alarmberedskab. Deltagerne vil få en fornemmelse af væsentlige elementer i traumeterapi (uafhængig af metode). Der er ikke tale om egentlig uddannelse i traumeterapi (se i stedet psykoterapikursus til PTSD, der ligeledes starter foråret 2021). 

Det er en fordel, at man som deltager har kendskab til de psykiatriske diagnoser på forhånd, men ikke et krav.

Kurset ”Traumer og Traumereaktioner” vil give deltageren en basal indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner og dermed klæde dig på til at arbejde med disse klienter i egen praksis, samt vide hvornår specialbehandling er indiceret.

Logo_web_200x800 (1)

Om underviserne:

Helle Cleo Borrowman

Helle Cleo Borrowman er formand for Landsforeningen Spor. 
Helle har selv erfaringer fra opvæksten i en dysfunktionel familie. 

Cæcilie Böck Buhmann 

Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. 

Ejer af Traumeklinikken.

Helle Cleo Borrowman er arkitekt MAA og formand for Landsforeningen Spor. Helles egne erfaringer fra opvæksten i en dysfunktionel familie, hvor hun bl.a. var udsat for seksuelle overgreb, og de alvorlige konsekvenser det har haft i hendes voksenliv, er i dag drivkraften bag hendes engagement i arbejdet for bedre vilkår for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen og ungdommen.
Helle Cleo Borrowman
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Cæcilie Böck Buhmann

Program:

kl. 8.30-15.30 Psykopatologi og assessment

8.30-11.30   Introduktion til traumer og traumereaktioner inkl. dissociation v. Cæcilie
11.30-12.00 Frokost
12.00-12.45 Oplæg fra Helle om egen traumehistorie
12.45-13.00 Pause.
13.00-15.30 Differentialdiagnostik og komorbidtet v. Cæcilie

kl. 8.30-15.30 Introduktion til psykoterapi for traumereaktioner v. Cæcilie

08.30-10.00 Generelt om behandlingsevidens og traumeterapeutiske tilgange
10.00-11.30 Metoder til højt alarmberedskab og dissociation inkl. øvelser
11.30-12.00 Frokost
12.00-14.00 Metoder til genoplevelser (traumeeksponering) inkl. øvelser
14.00-15.30 Metoder til undgåelse

*Online streaming: 

Vi sender et link og en adgangskode i ugen op til første kursusdag, sammen med info og tekniske råd omkring det praktiske.

Fordi kurset er opbygget således, at vi på førstedagen primært taler teori og cases, men på anden dagen laver en del terapirettede øvelser, anbefaler vi, at du tager kurset sammen med en kollega, hvis du deltager via streaming. Dermed kan I lave øvelserne med hinanden. Har du ikke mulighed for dette, kan du vælge kun at være med på første kursusdag, hvor der primært er oplæg. 

 • Målgruppe: for læger, psykologer og psykoterapeuter
  Max. 25 deltagere
 • Form: Teoretiske oplæg, case-arbejde og øvelser
 • Tid:  Begge kursusdage kl. 8.30-15.30
  Sted: Nørrebro, København
 • Pris fremmøde: 3600,- kr inkl. frokost
 • Pris streaming: 1500,- kr pr. dag pr. deltager
 • Tilmelding og betaling: 
 • Yderligere spørgsmål: kurser@traumeklinikken.dk eller Tlf. 52119412

Traumeklinikken