Kursusplan 2022

Kurser og uddannelser hos Traumeklinikken 2022

Uddannelse i behandling af PTSD med Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi.

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, og uddannelsen giver dig værktøjerne hertil.

4 moduls uddannelse kombineret selv studie og øvelser.  

Grundkursus i traumer og traumereaktioner for læger, psykologer og psykoterapeuter

Kurset vil give deltageren en basal indsigt i traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner og dermed klæde dig på til at arbejde med disse klienter i egen praksis og vide, hvornår specialbehandling er indiceret. Velegnet til speciallæge eller psykologpraksis og ansatte i hospitalspsykiatrien.  

Mulighed for deltagelse fra hele landet via online streaming

Speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann underviser og giver gæsteforelæsninger på forespørgsel. Kontakt Traumeklinikken for nærmere information.

Vi slår kurser op løbende. Hvis du skriver til os om din interesse, kan vi evt. slå ekstrakurser op efter behov.
Hold øje med hjemmesiden, vores nyhedsbrev eller skriv en e-mail til info@traumeklinikken.dk.

Traumeklinikken