Streaming af TBT 28 Januar

Streaming af TBT
Virtuel offentlig forelæsning 28/1 14.00 til 15.30

Her er videoen af TBT forelæsningen.

0 til 0.30: Hvorfor fokus på traumer i psykiatrien og hvordan kan man arbejde traumebevidst med dem

Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann, Psykiatrien VEST i Slagelse

0.30 til 0.45: Behovet for traumebevidsthed i psykiatrien fra et brugerperspektiv

Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen SPOR – Brugerforeningen for senfølgeramte

0.45 til 1.00: Erfaringer med implementering af TBT på intensivt sengeafsnit i Slagelse

Afdelingssygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker

1.00 til 1.15 : Erfaringer med .implementering af TBT i psykiatrien i Aabenraa

Mathilda Randris Andersen, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark

1.15 til 1.25 Det nationale arbejde med at implementere TBT i psykiatrien

Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jakob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene Lauge Berring ledere af det Nationale TBT Center

1.25 til 1.32: Afrunding og tak for i dag0,

Streamings info:

Hvis der står ” Sorry, this media is offline” øverst er streamingen endnu ikke begyndt.

Hvis der er helt sort skærm, og ikke noget logo, så tryk LIVE, i nederste venstre hjørne i det sorte vindue. 

Billedet kan laves til fuld skærm, ved det sidste ikon til højre, under videobilledet. Ses bedst på computer skærm, da nogle tlf. har problemer med dette!

Hvis yderligere problemer, så prøv evt. at lukke siden ned og prøv igen. Evt. via en anden browser, gerne chrome.

Videoen fra dagen vil efterfølgende være på denne side. 

Program:

Kl. 14.00 – 14.25: Hvorfor fokus på traumer i psykiatrien og hvordan kan man arbejde traumebevidst med dem

Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann, Psykiatrien VEST i Slagelse

Kl. 14.25 – 14.40: Behovet for traumebevidsthed i psykiatrien fra et brugerperspektiv

Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen SPOR – Brugerforeningen for senfølgeramte

Kl. 14.40 – 14.55: Erfaringer med implementering af TBT på intensivt sengeafsnit i Slagelse

Afdelingssygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker

Kl. 14.55 – 15.10: Erfaringer med implementering af TBT i psykiatrien i Aabenraa

Mathilda Randris Andersen, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kl. 15.10 – 15.25 Det nationale arbejde med at implementere TBT i psykiatrien

Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jakob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene Lauge Berring ledere af det Nationale TBT Center

15.25 – 15.30 Afrunding og tak for i dag

I anledningen af udgivelsen af bogen ”Traumer i Psykiatrien” af Cæcilie Buhmann og Sofie Folke på Hans Reitzels forlag d. 7/1-2021 sætter vi fokus på at arbejde med en Traumebevidst tilgang (TBT) i psykiatrien.
Tilgangen opstod i USA og har været anvendt i en årrække. Dens for-mål er at indrette serviceydelser på en måde, så der tages højde for, at langt størstedelen af servicens brugere har oplevet alvorlige traumer og sandsynligvis har variationer af traumereaktioner. Der er tale om en tilgang og ikke en behandlingsmetode. Det vil sige, at det handler om vores kultur, vores organisations fysiske indretning, den måde vi hånd-terer patienter og medarbejderes traumer og den ledelsesmæssige un-derstøttelse af dette. Tilgangen har været anvendt i sundhedsvæsenet, skolesystemet og fængselssystemet som en måde at mindske vold og magtanvendelse og forbedre personalets trivsel og brugernes tilfreds-hed med serviceydelserne.
I foråret 2019 blev der grundlagt et dansk Nationalt TBT Center med deltagelse af direktion, medarbejdere, forskere og brugere fra alle fem regioner. Sigtet er at mindske tvang og fremme recovery og trivsel blandt patienterne ved at indføre brug af TBT i hele landet. 

To psykiatrihospitaler er allerede i gang i Slagelse og Region Syddanmark. Med forelæsningen og bogen ønsker vi at introducere medarbejdere i psykiatrien til tilgangen og inspirere flere til at påbegynde dette vigtige arbejde.

Traumeklinikken