Find behandler

Traumeklinikkens Behandler Team

Vores vigtigeste resurce er vores behandlerteam. De har alle en stor erfaring med behandling af traumer og PTSD . Læs mere om vores behandlere neden for. Ønsker du at komme i kontakt med en behandler, brug kontakt info.

Sofie Stender

Sofie Stender

Psykolog

Sofie Stender er uddannet cand.psych. fra Københavns Universitet, autoriseret og specialist i psykoterapi.

Hun har i mange år arbejdet inden for psykiatrien med udredning og behandling af PTSD og en række andre psykiske lidelser.

Sofie har desuden arbejdet i en NGO for udsatte mennesker med svære psykosociale forhold og følgevirkninger af psykiske traumer. Hun har gennemført sin Ph.d. omhandlende børn af psykisk syge mødre og tidlig mor-barn interaktion.

Hun er uddannet inden for kognitiv adfærdsterapi (KAT) og psykodynamisk terapi og medlem af Dansk Psykolog Forening.

Afspil video

Behandlingsmetode: SE – PE – TF KAT – EMDR

Thea Kolbjørnsen

Psykolog

Thea Beston Kolbjørnsen er uddannet psykolog, med mange års erfaring i psykiatrien.

Hun har arbejdet med udredning og behandling af traumespecifikke lidelser, rusmisbrug og andre diverse psykiske sygdommer.

Thea er akkrediteret EMDR terapeut.

Afspil video om Thea

Behandlingsmetode: SE – PE – TF KATEMDR

Traumebehandling af Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge

Cæcilie Böck Buhmann er speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende eksperter i behandling af PTSD. Cæcilie har omfattende erfaring med behandling af følgerne af psykiske traumer.

Cæcilie har bidraget aktivt til forskning om psykiske traumer i mere end 10 år og underviser andre fagprofessionelle i emnet, bl.a. psykiatere, psykologer og psykoterapeuter.

Cæcilie er uddannet i kognitiv adfærdsterapeutisk psykoterapi samt integral psykoterapi og er medlem af Psykoterapeutforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab.

Cæcilie er virksomhedsansvarlig læge, men tager ikke imod patienter og kan dermed ikke lave speciallægeerklæringer.

Lotte Dragsted

Lotte Dragsted

Psykolog

Lotte Gad Dragsted er autoriseret psykolog og uddannet på Københavns Universitet. Lotte har mangeårig erfaring bla. fra Psykiatrien med behandling af traumespecifikke lidelser og personligheds-forstyrrelser.

Lotte har ikke mindst arbejdet med komplekse tilstande, hvor en traumebevidst tilgang er nødvendig for at kunne skabe forandring og hvor træning i  følelsesregulering indgår som en del af behandlingen. Lotte har især erfaring med unge og voksne.
Lotte er uddannet i kognitiv adfærdsterapi og Dialektisk Adfærdsterapi (DAT). Hun har desuden uddannelser i PE (Prolonged Exposure) og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

Lotte arbejder traumefokuseret med EMDR samt kropslige og mentale teknikker til at håndtere flash backs, dissociation og andre traumespecifikke symptomer. Er medlem af Dansk Psykolog Forening og EMDR Danmark.

Behandlingsmetode: SE – PE – TF KAT – EMDR

Vijitha Sri Surendran

Specialpsykolog

Vijitha Sri Surendran er specialpsykolog i voksenpsykiatri og har psykiatrisk erfaring fra både sengeafsnit og ambulant regi. Her har hun særligt arbejdet med udredning og behandling af traumespecifikke lidelser og personlighedsforstyrrelser.

Vijitha har også erfaring fra privat praksis og beskæftigelsesområdet, hvor hun har haft en bred vifte af opgaver som samtaleforløb, psykologiske undersøgelser, supervision, undervisning samt afklarings- og beskæftigelsesrettede forløb for borgere med psykiske problemstillinger.

I Traumeklinikken varetager Vijitha primært udredningsforløb.

Selma Møller

psykolog

Selma er psykolog, uddannet fra Københavns Universitet, UCLA og UC Berkeley. De sidste 7 år har hun især beskæftiget dig med traumer og post-traumatisk udvikling i både kliniske og forskningsmæssige sammenhænge blandt både børn, unge og voksne.

Hun er udlært i Mentaliseringsbaseret Terapi, Systemisk-Narrativ Terapi, Traume-Informerede Mindfulness-Baserede Metodeformer og TF-KAT. Selma er medlem af Dansk Psykolog Forening

Helle Knudsen

Helle Knudsen

Psykoterapeut

Helle Knudsen er psykiatrisk sygeplejerske og psykoterapeut og har en bachelorgrad i pædagogisk psykologi. Helle har en lang årrække arbejdet med psykoterapeutisk behandling af patienter i den ambulante psykiatri. Hun er uddannet i individuel og gruppedynamisk psykoterapi samt kognitiv adfærdsterapi og parterapi. Hun er tillige uddannet i traumeterapien Somatic Experiencing (SE). 

Helle har især specialviden om behandling af PTSD, traumereaktioner og spiseforstyrrelser, men har også arbejdet med bl.a. psykoterapeutisk behandling af depression og personlighedsforstyrrelse samt supervision af fagprofessionelle. Medlem af Psykoterapeutforeningen (MPF). 

Birgitte Vest

Birgitte Vest

Psykolog

Birgitte Vest er autoriseret cand.psych med uddannelse fra Royal Holloway, University of London og Københavns Universitet. Birgitte har mangeårig erfaring med behandling af traumer fra både privat og psykiatrisk regi. Hun har bl.a. arbejdet med kompliceret sorg efter dødsfald af nærtstående samt traumer, der har resulteret i PTSD (fx voldtægt, vold og ulykker). 

Birgitte er uddannet i kognitiv adfærdsterapi samt certificeret Prolonged Exposure terapeut. Birgitte arbejder yderligere med Imagery Rehearsal Therapy til behandling af mareridt. 

Birgitte er medlem af Dansk Psykolog forening. Hun har erfaring med at arbejde med både børn, unge og voksne, og kan tilbyde terapisessioner på engelsk.

Sofie Kempf

Kropsterapeut

Siden 2006 har Sofie arbejdet med brug af kropsterapeutiske metoder og hjulpet mennesker gennem kriser og traumer. Ud fra en helhedsforståelse har hun udvikling metoder, der med kroppen i centrum forenet hoved, krop og historik i det terapeutiske arbejde. Som klient vil du blive trænet i bevidst brug af krop og åndedræt til at skabe balance i dit  nervesystem og ro i dine tanker. Det foregår både siddende på en stol, behandlinger på briks med afspænding og åndedræts øvelser, stående og gående.

Sofie er uddannet sygeplejerske, Cand. Mag i Psykologi og Voksen pædagogik, Coach og kropsterapeut. Som sygeplejerske arbejdede Sofie som distriktspsykiatrisk sygeplejerske.

Kontakt Traumeklinikken

Skriv en besked til Traumeklinikken her: 

Ring +45 52 11 94 12

Alle dage fra kl. 11:00 - 16:00

Adresse: 

Hejrevej 30.3 sal
c/o Behandlerfællesskabet NOR:
2400 København NV

Menu