Uddannelse adgang , Behandling af PTSD, Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

Online uddannelse i Behandling af PTSD
Med Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

Intro til kursus:

Se eksempel på videomatrialet:

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, men uddannelsen giver dig værktøjerne hertil. Uddannelsen bygger på metoder og modeller udviklet af Clark & Ehlers, der er nogle af de førende inden for feltet. Traumeklinikkens uddannelse bygger på en dansk manual udviklet af Nicole Rosenberg, Cæcilie Buhmann, Mikkel Arendt m.fl. på basis af Clark & Ehlers beskrivelser. Denne anvendes bl.a. i behandlingen af PTSD i den offentlige sygehusbehandling.

Manualen er udviklet til 18 individuelle sessioner eller 25 sessioner kombineret gruppe- og individuel terapi. Behandlingen er fleksibelt tilrettelagt i moduler, og metoderne vælges til eller fra alt efter klientens behov. I behandlingen indgår traumeeksponering for at forebygge genoplevelser, in vivo eksponering til undgåelsesadfærd og metoder til at dæmpe alarmberedskab og dissociation. På første kursusdag gennemgås psykopatologien ved traumereaktioner samt komorbiditet med anden psykisk sygdom tillige.
På kurset forudsættes basale principper inden for kognitiv adfærdsterapi kendt.

Uddannelsen ”Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi” vil give deltageren kompetencerne til at gennemføre psykoterapi for PTSD.

 

Kursus formater:

Tilkøb:

Underviser  Cæcilie Böck Buhmann 

Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. 

Ejer af Traumeklinikken.

Logo_web_200x800 (1)
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Cæcilie Böck Buhmann

Opbygning af PTSD uddannelsen

Grundmodulet, Psykopatologi, assessment og overordnet introduktion til manualen. 4 videoer på i alt 3 timer, kursusmatriale etc.

Grundmodulet består dels af en introduktion til psykopatologien ved PTSD og dissociation, dels introduktion til assessment af PTSD og endelig en overordnet
introduktion til terapimanualen.

De kliniske moduler, modul 1-3 består af nogle timers video til selvstudie, en række spørgsmål øvelser og online øvetid, hvor konkrete metoder kan øves med andre deltagere.

De kliniske moduler skal ikke nødvendigvis tages i en bestemt rækkefølge.

Det betyder, at man kan påbegynde kurset løbende, så længe man har taget grundmodulet først

Grundmodulet

  • Dette modul består af videomateriale samt spørgsmål. Dette modul SKAL tages før man påbegynder modulerne.

Video Modul 1-3

  • Modul 1: Metoder til højt alarmberedskab, dissociation og triggere. Undgåelse og in vivo eksponering. 4 videoer på i alt 3 timer. 
  • Modul 2: Traumeeksponering. 3 videoer på i alt 2,5 time.
  • Modul 3: Omstrukturering, skam, skyld, vrede og opsamling. 1 videoer på ca 1 1/2 time.

Øvedage

  • Øvedage: Øvedage blive gennemført online. Kræver deltagelse af minimum 4 personer.
  • Kun Online Kursus
  • Øvemakker: På selv studiet bliver man sat sammen med en øvemakker, som man laver øvelserne med. Enten online eller fysisk

Spørgetimer

  • Spørgetimer: 1 times åben spørgetid om kursus-indholdet på video med deltagelse af Cæcilie Buhmann
  •  kun på Online kursus.

Traumeklinikken