Uddannelse adgang , Behandling af PTSD, Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

Online uddannelse: Behandling af PTSD

med Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

Introduktion til kurset

Eksempel på video i kursusforløb

Kursus format

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer, til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, men uddannelsen giver dig værktøjerne hertil. Uddannelsen bygger på metoder og modeller udviklet af Clark & Ehlers, der er nogle af de førende inden for feltet. Traumeklinikkens uddannelse bygger på en dansk manual udviklet af Nicole Rosenberg, Cæcilie Buhmann, Mikkel Arendt m.fl. på basis af Clark & Ehlers beskrivelser. Denne anvendes bl.a. i behandlingen af PTSD i den offentlige sygehusbehandling.

Manualen er udviklet til 18 individuelle sessioner eller 25 sessioner kombineret gruppe- og individuel terapi. Behandlingen er fleksibelt tilrettelagt i moduler, og metoderne vælges til eller fra alt efter klientens behov. I behandlingen indgår traumeeksponering for at forebygge genoplevelser, in vivo eksponering til undgåelsesadfærd og metoder til at dæmpe alarmberedskab og dissociation. På første kursusmodul gennemgås psykopatologien ved traumereaktioner samt komorbiditet med anden psykisk sygdom tillige.
På kurset forudsættes basale principper inden for kognitiv adfærdsterapi kendt.

Uddannelsen ”Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi” vil give deltageren kompetencerne til at gennemføre psykoterapi for PTSD.

Tilkøb

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann og hendes kollegaer, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

  • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
  • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering
  • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
  • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
  • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Underviser  Cæcilie Böck Buhmann.  Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. Medejer af Traumeklinikken.

Opbygningen af PTSD uddannelsen

De kliniske moduler
Modul 1-3 består af nogle timers video til selvstudie, en række spørgsmål, cases og online øvetid, hvor konkrete metoder øves med andre deltagere.

De kliniske moduler skal ikke nødvendigvis tages i en bestemt rækkefølge. Det betyder, at man kan påbegynde kurset løbende, så længe man har taget grundmodulet først.

Grundmodulet
Psykopatologi, assessment og overordnet introduktion til manualen. 4 videoer på i alt 3 timer, kursusmateriale etc.

Grundmodulet består dels af en introduktion til psykopatologien ved PTSD og dissociation, dels introduktion til assesment af PTSD og endelig en overordnet
introduktion til terapimanualen.

Grundmodulet

  • Dette modul består af videomateriale samt spørgsmål. Dette modul SKAL tages før man påbegynder modulerne.

Video modul 1-3

  • Modul 1: Metoder til højt alarmberedskab, dissociation og triggere. Undgåelse og in vivo eksponering. 4 videoer på i alt 3 timer. 
  • Modul 2: Traumeeksponering. 3 videoer på i alt 2,5 time.
  • Modul 3: Omstrukturering, skam, skyld, vrede og opsamling. 1 videoer på ca 1 1/2 time.

Øvemakker

  • Øvemakker: På selv studiet bliver man sat sammen med en øvemakker, som man laver øvelserne med. Enten online eller fysisk

Menu