Gode links og henvisninger

Landsforeningen spor

Seksuelle overgreb i barndommen

Podcast om senfølger

Fagpersoner kan opleve berøringsangst og tvivl i arbejdet med borgere med senfølger. Socialstyrelsens podcasts dykker ned i nogle af de problemstillinger, som kan være på spil, når fagpersoner møder voksne med senfølger.

Arbejde traumebevidst med socialt udsatte voksne

Det kan være afgørende for udsatte voksnes udbytte af sociale indsatser, at sociale tilbud forholder sig til sammenhængen mellem borgernes traumer og deres adfærd. En ny rapport præsenterer viden om, hvordan sociale tilbud kan arbejde traumebevidst ved bl.a. at understøtte tillid, tryghed og empowerment i mødet med borgeren.

Bog om “Traumer i psykiatrien“

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.

 

Menu