Online kurser i traumebevidst tilgang (TBT)

Online kurser i traumebevidst tilgang (TBT):

Introduktion til traumebevidst tilgang (TBT)

Få en kort introduktion til hvad traumebevist tilgang er.

Kurset indeholder viden om traumer og traumereaktioner, grundprincipperne i at arbejde traumebevidst og kommer kort omkring behandling af fx uhensigtsmæssig coping samt metoder til at dæmpe alarmberedskabet.

Kurset består af ca. 1 times video undervisning, og alle slides og øvelser ligger tilgængelig efterfølgende

Traumebevidst tilgang (TBT) 1-dags kursus

Få en grundig introduktion til traumebevidst tilgang.

Kurset består af en kort introduktion til forekomsten af traumer og PTSD i befolkningen, samt viden om traumereaktioner med fokus på PTSD. Dernæst en indføring i principperne bag traumebevidst tilgang, og forslag til konkrete interventioner med patient/borger, så du kan bruge disse metoder direkte i egen praksis.

Det giver størst udbytte af kurset, hvis du har mulighed for at drøfte cases og øve metoder med en kollega. Det er derfor vores anbefaling at tilmelde jer parvis eller som organisation. Alternativt kan Traumeklinikken være behjælpelig med at finde sparringspartner.

Kurset indeholder ca. 3 timers videoundervisning af Cæcilie Buhmann, og alle slides og øvelser ligger tilgængelig efterfølgende.

Klip fra online kurset "Traumebevidst tilgang (TBT) 1 dags kursus"

Underviser:

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann og hendes kollegaer, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

  • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
  • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering
  • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
  • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
  • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Cæcilie Böck Buhmann virksomhedsansvarlig overlæge
Cæcilie Böck Buhmann

Bog om Traumer i psykiatrien

Bogen henvender sig til tværfagligt personale i almenpsykiatrien og er tænkt som en inspirationskilde og vejledning, der kan hjælpe personalet til en mere traumebevidst tilgang til deres patienter. Det gør den uden at stille krav til psykoterapeutiske kompetencer eller en egentlig traumefokuseret behandleruddannelse.

Menu