PTSD og traumereaktioner online kursus

PTSD og traumereaktioner

Online kurser og uddannelse

PTSD og traumereaktioner

I gennemsnit oplever hver anden i Danmark et alvorligt chok-traume i deres levetid, men langt fra alle udvikler traumereaktioner efterfølgende. Det anslås at forekomsten af PTSD er 2-7% i den almene befolkning i Europa, men i udsatte populationer fx personer med psykiatriske diagnoser, misbrugere, fængselsindsatte eller flygtninge er forekomsten helt op til 25-50%. Samtidig med PTSD forekommer der ofte anden psykisk sygdom fx angst, depressioner og personlighedsforstyrrelser. En forståelse af traumereaktioner er dermed højst relevant for de fleste fagfolk med borgerkontakt, og i arbejdet med socialt udsatte.  

Målgruppe: Fagpersoner der arbejder med traumeramte fx læger, psykologer, psykoterapeuter og andre behandlere.

Online kursus: PTSD og traumereaktioner (1 dags- kursus)

En indføring i diagnostikken af traumereaktioner, herunder Ptsd, kompleks ptsd, og dissociative tilstande.
Forudsætninger: kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi.

Få en introduktion til de mest almindelige traumereaktioner, fx PTSD og tilpasningsreaktion samt bliv klogere på den nyeste viden om kompleks PTSD og dissociation.

Kurset sætter dig i stand til at identificere en række traumereaktioner og vil tillige give dig et skarpt øje for diagnostikken på en måde, der kan indføres direkte i klinisk praksis. Der vil være hovedfokus på PTSD, men tillige grundig introduktion til komplekse traumereaktioner som kompleks PTSD og varig personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Kurset indeholder en overordnet introduktion til evidens-baserede behandlingsmuligheder.

Forudsætninger: Kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi.

Kurset indeholder ca. 3 timers undervisning af Cæcilie Buhmann. Der er indlagt reflektionsøvelser og cases til illustration af det faglige stof. For at få mest ud af kurset, er den en god ide hvis du har en kollega at drøfte stoffet med. Tager du kurset alene, har du mulighed for at blive ”parret” med en anden sundhedsfaglig gennem Traumeklinikken.

Konsekvenser af traumer

Du kommer i fagligt kompetent selskab med speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann og hendes kollegaer, som sikrer, at du bl.a. tager fra kurset med:

  • Viden om traumers konsekvenser og typiske traumereaktioner, herunder posttraumatisk belastningsreaktion, dissociation, sorg og kompleks PTSD
  • Viden om sammenhængen mellem traumereaktioner og andre psykiatriske problemer, herunder fokus på differentiering
  • Kendskab til, hvordan typiske traumereaktioner kan påvirke et sygdomsforløb med anden psykisk sygdom som f.eks. skizofreni
  • Viden om, hvordan du kan støtte borgere eller patienter med traumereaktioner, herunder håndtering af forøget alarmberedskab, dissociation og genoplevelser
  • Forståelse af, hvordan TBT kan implementeres i praksis – i regionalt eller kommunalt regi
Cæcilie Buhmann

Menu