Traumeklinikken på Folkemødet 2021

Virtuel forelæsning 18 Juni kl 19.15

Fredag aften, den 18. juni, er Traumeklinikken en del af debatten på Folkemødets Scene D10. Overskriften er:

Spørg ikke hvad jeg fejler – spørg hvad der er sket for mig

“Har vi nok fokus på menneskers historie, når vi møder borgere med sociale og psykiske problemer i kommunalt og regionalt regi?
Kan vi blive bedre til at se på årsager til de problemer, vi prøver at afhjælpe? Og derved tilbyde en helt anden hjælp, hvor den enkelte føler sig bedre mødt, set og forstået?

Erfaringer fra udlandet viser, at vi med fordel kan flytte fokus fra sygdommen eller det sociale problem til det hele menneske og tilrettelægge en traumebevidst hjælp, som tager højde for de bagvedliggende årsager. Vejen til recovery bliver kortere for borgerne, og samfundet sparer både menneskelige og økonomiske ressourcer.
Årsagerne til psykiske problemer er primært modgang og negativ social interaktion, fx fattigdom, forældre, der dør, mobning, overgreb. Recovery handler derfor heller ikke alene om en forandring inde i individet, men om deltagelse i fællesskaber på arbejde og i civilsamfundet, om nærende relationer til andre mennesker, materielle livsvilkår og rettigheder.”

Hvis du er på Folkemødet, så må du endelig kigge forbi 🙂
Hvis du befinder dig et andet sted i landet, er der mulighed for at følge debatten online på denne side: https://folkemoedet.dk/events/2021/06/18/sporg-ikke-hvad-jeg-fejler-sporg-hvad-der-er-sket-for-mig

TRAUMEBEVIDST TILGANG I PSYKIATRIEN

Virtuel forelæsning 28. januar 2021 kl. 14.00-15.30

Har du ikke mulighed for at deltage på dagen, kan du og din arbejdsplads efterfølgende se forelæsningen online med samme link.

I anledningen af udgivelsen af bogen ”Traumer i Psykiatrien” af Cæcilie Buhmann og Sofie Folke på Hans Reitzels forlag d. 7/1-2021 sætter vi fokus på at arbejde med en Traumebevidst tilgang (TBT) i psykiatrien.

Tilgangen opstod i USA og har været anvendt i en årrække. Dens for-mål er at indrette serviceydelser på en måde, så der tages højde for, at langt størstedelen af servicens brugere har oplevet alvorlige traumer og sandsynligvis har variationer af traumereaktioner. Der er tale om en tilgang og ikke en behandlingsmetode. Det vil sige, at det handler om vores kultur, vores organisations fysiske indretning, den måde vi hånd-terer patienter og medarbejderes traumer og den ledelsesmæssige un-derstøttelse af dette. Tilgangen har været anvendt i sundhedsvæsenet, skolesystemet og fængselssystemet som en måde at mindske vold og magtanvendelse og forbedre personalets trivsel og brugernes tilfreds-hed med serviceydelserne.

I foråret 2019 blev der grundlagt et dansk Nationalt TBT Center med deltagelse af direktion, medarbejdere, forskere og brugere fra alle fem regioner. Sigtet er at mindske tvang og fremme recovery og trivsel blandt patienterne ved at indføre brug af TBT i hele landet. To psyki-atrihospitaler er allerede i gang i Slagelse og Aabenraa. Med forelæs-ningen og bogen ønsker vi at introducere medarbejdere i psykiatrien til tilgangen og inspirere flere til at påbegynde dette vigtige arbejde.

Program:
Kl. 14.00 – 14.25: Hvorfor fokus på traumer i psykiatrien og hvordan kan man arbejde traumebevidst med dem af Overlæge, Ph.d. Cæcilie Buhmann, Psykiatrien VEST i Slagelse & psykolog, ph.d. Sofie Folke, Forsvarets Vete-rancenter
14.25 – 14.40: Behovet for traumebevidsthed i psykiatrien fra et brugerperspektiv af Helle Cleo Borrowman, Landsforeningen Spor – Brugerforening for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barndommen
Kl. 14.40 – 14.55: Erfaringer med implementering af TBT på intensivt sengeafsnit i Slagelse af Afdelings-sygeplejerske Anette Bramming-Hansen og specialsygeplejerske Isabell Malm Junker
Kl. 14.55 – 15.10: Erfaringer med implementering af TBT i psykiatrien i Aabenraa af Mathilda Randris Andersen, Kvalitetskonsulent, Psykiatrien i Region Syddanmark
Kl. 15.10 – 15.25 Det nationale arbejde med at implementere TBT i psykiatrien af Sygeplejerske, Ph.d. Jesper Bak, Sygeplejerske, Ph.d. Jacob Hvidhjelm og Sygeplejerske, Ph.d. Lene Lauge Berring initiativtagere til det Nationa-le TBT Center
KL. 15.25 – 15.30 Afrunding og tak for i dag