PTSD og traumereaktioner kursusudbud

Foredrag og kurser om PTSD, komplekse traumereaktioner og dissociation

Foredrag: PTSD og traumereaktioner (1 1/2 time)

Få en kort introduktion til de mest almindelige traumereaktioner, fx PTSD og tilpasningsreaktion samt bliv klogere på den nyeste viden om kompleks PTSD og dissociation. Foredraget kan tilpasses de fleste. Er velegnet som oplæg som led i undervisning eller som indlæg på større konference / temadag med flere oplægsholdere. Oplys målgruppe ved booking, så fagligt niveau kan tilpasses fx sundhedsfaglig/ikke sundhedsfaglig.  

PTSD og komplekse traumereaktioner (½ dags-kursus)

Få en introduktion til de mest almindelige traumereaktioner, fx PTSD og tilpasningsreaktion samt bliv klogere på den nyeste viden om kompleks PTSD og dissociation. Dagen svarer til ca. 3 timers undervisning samt pauser. Der vil være indlagt enkelte cases til illustration af det faglige stof og være rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte stoffet. Kurset kan tilpasses målgruppens behov, så hovedfokus er på simple traumereaktioner inkl. PTSD og belastningsreaktioner, komplekse traumereaktioner som dissociation og kompleks PTSD, differential-diagnostik PTSD-dissociation-psykose eller inddrager forlænget sorgreaktion eller behandlingsmuligheder.   

PTSD, komplekse traumereaktioner og behandling (1 dags-kursus)

Få en hel temadag med fokus på PTSD og traumereaktioner. Dagen svarer til ca. 6 timers undervisning samt pauser. Der vil være indlagt cases til illustration af det faglige stof og være rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte stoffet indbyrdes. Kurset kan tilpasses målgruppens behov, så hovedfokus er på simple traumereaktioner inkl. PTSD og belastningsreaktioner, komplekse traumereaktioner som dissociation og kompleks PTSD, differential-diagnostik PTSD-dissociation-psykose eller inddrager forlænget sorgreaktion eller behandlingsmuligheder.   

Kursusdagen vil sætte deltagerne i stand til at identificere en række traumereaktioner. For deltagere med læge- eller psykologfaglig baggrund, der arbejder med diagnostik af psykisk sygdom, vil kurset tillige give deltageren et skarpt øje for diagnostikken på en måde der kan indføres direkte i klinisk praksis. Der vil være hovedfokus på PTSD, men tillige grundig introduktion til komplekse traumereaktioner som kompleks PTSD og varig personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Kurset indeholder en overordnet introduktion til evidens-baserede behandlingsmuligheder.

NB: Ovenstående er standart kursus beskrivelser. kontakt os for mere specifikke kurser målrettet din organisation.​

Cæcilie Böck Buhmann.
Speciallæge i psykiatri og en af Danmarks førende traumeeksperter. Medejer af Traumeklinikken.

Menu