PTSD og traumereaktioner 1 dags-kursus. Online

Current Status
Not Enrolled
Price
DKK KR 995,-
Get Started
En indføring i diagnostikken af traumereaktioner, herunder Ptsd, kompleks ptsd, og dissociative tilstande.
Forudsætninger: kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi.

Få en introduktion til de mest almindelige traumereaktioner, fx PTSD og tilpasningsreaktion samt bliv klogere på den nyeste viden om kompleks PTSD og dissociation.

Kurset sætter dig i stand til at identificere en række traumereaktioner og vil tillige give dig et skarpt øje for diagnostikken på en måde, der kan indføres direkte i klinisk praksis. Der vil være hovedfokus på PTSD, men tillige grundig introduktion til komplekse traumereaktioner som kompleks PTSD og varig personlighedsændring efter katastrofeoplevelse. Kurset indeholder en overordnet introduktion til evidens-baserede behandlingsmuligheder.

Kurset indeholder ca. 3 timers undervisning af Cæcilie Buhmann. Der er indlagt reflektionsøvelser og cases til illustration af det faglige stof. Disse er tilgængelige under fanebladet “Materials”. For at få mest ud af kurset, er den en god ide hvis du har en kollega at drøfte stoffet med. Tager du kurset alene, har du mulighed for at blive ”parret” med en anden sundhedsfaglig gennem Traumeklinikken.

Menu