Priser

Priser og tilskudsmuligheder 2024

Traumeklinikken har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, derfor kan du ikke henvises af din læge og bruge en henvisning. Der er derfor egenbetaling hos Traumeklinikken, men med tilskudsmuligheder fra sygesikring DK ( se under punktet), forsikringsselskaber etc.

Vi anbefaler at du starter forløbet med en indledende vudering. Se om de forskellige opstartsmuligheder her.

Hvad er forskellen på en psykolog med og uden autorisation?

Psykolog: Når man har afsluttet en 5-årig kandidatuddannelse i Psykologi fra Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet eller Syddansk universitet, kan man kalde sig for psykolog.

Autoriseret psykolog: En færdiguddannet psykolog, som har gennemført et autorisationsforløb som efteruddannelse, kan blive autoriseret af psykolognævnet. Forløbet indeholder bl.a. konfrontationstimer med klienter og supervision, og kræver at man har arbejdet på fuld tid som psykolog i 2 år.

Tilskud fra Sygeforsikring ‘danmark”: Som medlem af Sygeforsikring “danmark”, er du kun berettiget til tilskud, når du får behandling af en psykolog med autorisation.

Hvorfor skal jeg betale i forvejen?

Betalingssituationen kan ofte være et følsomt aspekt ved terapiens afslutning, hvor det at skulle overføre penge kan virke forstyrrende på relationen mellem terapeut og klient.

Det kan måske virke omstændigt at skulle betale før en samtale, men vores erfaring er, at det letter samtalen for det pres, der for nogle kan opstå ved betalingen, eller hvis man har glemt penge.

Menu