Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Man kan pt ikke stille en kompleks PTSD diagnose formelt. Det vil først kunne ske, når ICD-11 diagnoserne er indført af syndhedsstyrelsen. Der kommer nok til at gå nogle år endnu (2025) Man stiller i stedet en PTSD diagnose men i teksten på udredning forklare at symptomerne også er forenelige med cPTSD. Vi tjekker altid for cPTSD ved udredninger.

Vi kan godt stille diagnose på belastningsreaktion og tilpasningsreaktion. Disse stille dog kun, hvis ingen anden psykisk sygdom kan forklare symptomerne.

Du behøver ikke en henvisning. Alle kan henvende sig og bestille tid som privatbetalende patienter. Traumeklinikken har ikke ydernummer. Derfor kan en henvisning fra egen læge til privatpraktiserende psykiater eller psykolog ikke anvendes hos Traumeklinikken.

Vi tilstræber, at ventetiden er kortest mulig, dvs. normalt inden for 3 uger. For øjeblikket er der ingen ventetid.

Vi følger de til hver tid gældende Coronaregler. Traumeklinikken er en del af et sundheds/ Yogahus og derfor kan resten af huset have andre regler end dem der gælder for en psykologpraksis. Vi kan derfor pt kun opfordre til at man benytter mundbind i venteområdet. Under selve samtalen er mundbind ikke påkrævet, men kan benyttes, ligesom behandleren vil tage nødvendige hensyn for at skabe tryghed omkring behandlingen.

 

Du kan vælge at gå helt uden om egen læge som privat betalende kunde. Vi tilbyder selvfølgelig fuld diskretion og har tavshedspligt, og giver mulighed for at betale uden fremsendelse af faktura. Se evt. næste punkt omkring sikkerheden.

Om Video-sikkerhed, se her

Om Datasikkerhed, se her

Om e-mail-sikkerhed, se her

Om Patientjournaler, se her

Kontakten til din behandler finder i hovedreglen sted under selve konsultationen. Hvis du oplever behov for kontakt til din behandler, skal du derfor bestille en konsultation.

JA. Du kan læse mere om muligheder for tilskud her.

Det gør du lettest ved at downloade Sundhedsstyrelsens nye applikation ‘Medicinkortet’. Læs mere om Medicinkortet.

Traumeklinikken behandler som udgangspunkt følger efter traumatiske oplevelser, så traumatisering skal være din primære problemstilling. Mange har dog symptomer på flere psykiatriske lidelser, og dem behandler vi selvfølgelig, så du kun skal have behandling et sted.

Det er meget individuelt, hvad der opleves som et traume. I juridisk og diagnostisk forstand stilles der bestemte krav til traumets art, men i Traumeklinikken arbejder vi ikke med en firkantet definition af traumer. Typiske traumer, der kan medføre traumereaktioner, er ulykker, vold, seksuelle overgreb, katastrofer, røveri, arbejdsulykker, trafikuheld, pludseligt tab af nærtstående, partnervold (psykisk og fysisk) og trusler om vold eller overgreb, men listen ovenfor er på ingen måde udtømmende.

Der er stor forskel på en psykolog og en psykiater, da en psykiater er en læge, som har en videreuddannelse i psykiatri. Derfor kan en psykiater kombinere en medicinsk behandling med samtaleterapi. En psykiater er specialiseret i at udrede og diagnosticere psykiske lidelser. Det er nogle psykologer også, men det afhænger af psykologens efteruddannelse. Både psykologer og psykiatere modtager uddannelse i samtaleterapi, men begge faggrupper skal tage specialiseret efteruddannelse i psykoterapi, hvis de skal arbejde med dette. Alle vores behandlere har psykoterapeutiske kompetencer samt efteruddannelse i psykotraumatologi.

Spørgmål ang. vores online kurser findes under Spørgsmål og svar

Menu