Jobmuligheder

Nye opslag juni 2024!

Er du psykolog og ønsker at arbejde med psykiske traumereaktioner i et spændende tværfagligt behandlingstilbud, så er Traumeklinikken måske noget for dig

Traumeklinikken er en privat klinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og ønsker derfor at tilknytte dygtige psykologer.

Vi søger psykologer, gerne med erfaring / efteruddannelse inden for psykotraumatologi og traumefokuseret behandling, men har du solid erfaring indenfor kognitiv adfærdsterapi og psykiatri uden specifik traume-erfaring, tilbyder vi skræddersyet oplæring indenfor feltet.

Vi søger kolleger, der ønsker at bidrage til fagligheden og udviklingen i klinikken. Du udviser initiativ, nysgerrighed, fleksibilitet, selvstændighed og lyst til at være med til at udvikle Traumeklinikken som arbejdsplads og behandlingstilbud.

Du vil komme til at arbejde i et stærkt tværfagligt team med mange års erfaring for arbejdet med traumer og såvel psykiatriske som psykologiske og kropsterapeutiske kompetencer. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme (sorg og belastningsreaktioner), men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser.

Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m. Klientellet varierer fra personer med højt funktionsniveau og følger efter enkeltstående traumer til personer med komplekse reaktioner og et funktionsniveau som det ses i den regionale psykiatri.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Traumefokuseret psykoterapi samt samtaler med fokus på sorg og belastningsreaktioner
 • Tilrettelæggelse af behandlingsforløb i samarbejde med specialist i psykiatri
 • udredningsopgaver og psykologiske vurderinger, alt efter kompetencer
 • Undervisnings-, supervisions- og andre formidlingsopgaver, alt efter kompetencer

Der vil være mulighed for at arbejde fra såvel vores klinik i København (Nørrebro), samt hjemmefra med videokonsultationer. På Nørrebro holder vi til i et større behandlerfællesskab, NOR: hvor der er cafe, yogaundervisning, mindfulnesshold og en stor gruppe behandlere. Man har altid selskab og der arrangeres hyppigt sociale arrangementer i NOR: regi i tillæg til Traumeklinikkens egne aktiviteter.

I Traumeklinikken udvikler vi os hele tiden. Vi afholder regelmæssige behandlingskonferencer, og vi understøtter din faglige udvikling med adgang til supervision, mulighed for sparring med en kollega og intern og ekstern undervisning.

Vi søger ansøgere til deltidsstilling minimum 3 dage om ugen samt fuldtidsstillinger. Konkurrencedygtig løn efter aftale.

Kendskab til følgende metoder er en fordel: TF-KAT, PE, EMDR eller STAIR.

Ligeledes er kendskab til psykiatrien og arbejdet med patienter med komorbide sygdomme ønskeligt.

Opstart 1. august 2024.

For yderligere informationer: traumeklinikken.dk, kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgningsproces: Vi indkalder løbende ansøgere til samtale, så søg hellere i dag end i morgen.

Sidste deadline for ansøgning d. 20. Juni 2024. Samtaler afholdes 24. og 27. juni 2024.

Din ansøgning sendes til info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning.

Specialpsykolog eller speciallæge i psykiatri søges til daglig ledelse og udvikling af Traumeklinikken

Drømmer du om at prøve kræfter med ledelse og privatsektoren uden at gå på kompromis med høj faglighed eller at opgive kliniske opgaver?

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi søger en klinikleder, der kan stå for den faglige ledelse af klinikken i det daglige samt være med til at udvikle Traumeklinikkens behandlingstilbud. Der er tale om en delt stilling med både klinisk aktivitet og ledelse.

Vores målgruppe søger primært udredning og behandling for traumereaktioner, som PTSD og belastningsreaktioner, men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser. Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m. Klinikkens ydelser består primært i udredning og psykoterapi, men vi varetager også medicinering, udfærdigelse af erklæringer og ekstern supervision og undervisning. Traumeklinikken er grundlagt i 2019 af psykiater Cæcilie Buhmann, der hidtil har stået for den faglige ledelse af klinikken. Vi tilrettelægger en gradvis overdragelse i et tempo, der passer dig. Du skal som klinikleder være med til at sikre at Traumeklinikken fortsat kan tiltrække nogle af landets førende eksperter på området i et tværfagligt team med såvel psykiatriske som psykologiske og kropsterapeutiske kompetencer.

I Traumeklinikken sætter vi faglighed og ordentlighed højt. Vi prioriterer et inspirerende og fagligt stærkt miljø, og vi tilstræber at arbejde traumebevidst i en helhedsorienteret tilgang til patienter og pårørende. Vi står på et solidt grundlag af evidensbaserede behandlingsformer, men prioriterer også udvikling og at anvende nyeste viden i vores tilgang til patienterne. Vi står overfor en proces med at udvikle og udvide klinikkens behandlingstilbud, herunder at kunne tilbyde behandling til en bredere målgruppe. Traumeklinikken er del af Kompetencecenter for Traumer, der primært arbejder indenfor traumebevidst og traumespecifik uddannelse og udbredelse af viden om traumer og traumereaktioner.

Dine arbejdsopgaver vil overordnet være kliniske opgaver, undervisning, supervision, personaleledelse og udviklingsopgaver.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Udredning af patienter for traumereaktioner og psykiatrisk sygdom
 • Koordinering af visitation til klinikken
 • Kommunikation med vores større samarbejdspartnere om behandlingsforløb
 • Overordnet tilrettelæggelse af behandlingsforløb
 • Deltagelse i og ledelse af visitations- og behandlingskonferencer
 • Udfærdige psykologiske vurderinger / psykiatriske speciallægeerklæringer
 • Udvikling af klinikkens faglige profil
 • Faglig og personaleledelse af klinikkens behandlere

Hertil kommer mulighed for nedenstående alt efter ønsker og kompetencer / faglig profil

 • Supervision af klinikkens personale
 • Ekstern supervision
 • Undervisning på Kompetencecenter for Traumers kurser
 • Traumefokuseret psykoterapi
 • Medicinering og udfærdigelse af lægeerklæringer (hvis du er speciallæge i psykiatri)

Vi tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro NV) samt videokonsultationer, hvor dette skønnes relevant. Du vil som leder blive suppleret i den daglige drift af en administrerende direktør, der står for administration, økonomi, markedsføring, kontakt til samarbejdspartnere og overordnet HR. Strategiske beslutninger træffes i samråd med ejerkredsen af klinikken.

Vi håber at du ikke bare er fagligt dygtig, men også nysgerrig og videbegærlig. Du er fleksibel og begår dig godt i en mindre virksomhed i vækst. Du kan tage lederskab i forhold til dig selv, men også i forhold til andre. Du trives med tværfaglighed og er solidt funderet i psykiatrien med erfaring for psykiatriske udredninger. Du bidrager til at udvikle virksomheden fagligt og de driftsmæssige arbejdsprocesser og kan lide at undervise og lære fra dig. Vi ser gerne, at du har erfaring med traumepatienter og kan sørge for at du yderligere dygtiggøre dig indenfor feltet med mesterlære og efteruddannelse. Ligeledes vil der være mulighed for at tilegne sig nye kompetencer indenfor ledelse ved behov.

Ansættelse 30-37 timer om ugen. Konkurrencedygtig løn efter aftale, herunder kan andel i overskuddet eller lignende bonusordning forhandles. Opstart efterår 2024, men kan udskydes til januar 2025 efter gensidig aftale.

Kendskab til følgende metoder er en fordel: Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi, Prolonged Exposure og EMDR. Det forudsættes at du har psykiatrisk erfaring fra din specialuddannelse. Har du erfaring med klinisk- og personale ledelse og organisationsudvikling / virksomhedsledelse er dette en fordel.

For yderligere informationer, kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgning sendes til Info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning. Ansøgningsfrist: Vi tager løbende kandidater til samtale. Sidste frist for at sende ansøgning er 1. juli 2024. Samtaler ventes afholdt i juni for tidlige ansøgninger og august for ansøgninger op til ansøgningsfristen. Ansøgningsforløbet vil bestå af to samtaler, herunder løsning af 1-2 cases.

Menu