Jobmuligheder

Jobmuligheder 2022

Psykologer med erfaring / efteruddannelse inden for psykotraumatologi og traumefokuseret behandling søges

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og ønsker derfor at tilknytte dygtige psykologer.

Du vil komme til at arbejde med en af landets førende eksperter på området i et tværfagligt team med såvel psykiatriske som psykologiske og kropsterapeutiske kompetencer. Der vil være mulighed for efteruddannelse i traumebehandling og diagnostik. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme, men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser. Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Traumefokuseret psykoterapi

 • Tilrettelæggelse af behandlingsforløb i samarbejde med specialist i psykiatri

 • Evt. udredningsopgaver og psykologiske vurderinger, alt efter kompetencer

 • Undervisnings-, supervisions- og andre formidlingsopgaver, alt efter kompetencer

Klinikken tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro) og på sigt i Region Sjælland samt videokonsultationer. 

Vi har både fuldtids- og deltidsstillinger. Konkurrencedygtig løn efter aftale. 

Kendskab til følgende metoder er en fordel: CPT, TF-KAT, PE og STAIR. Ligeledes er kendskab til psykiatrien og arbejdet med patienter med komorbide sygdomme ønskeligt.

Kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgningsproces: Løbende 

Din ansøgning sendes til info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning. vi søger løbende.

Specialpsykolog søges – gerne med erfaring / efteruddannelse inden for psykotraumatologi og traumefokuseret behandling.

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og ønsker derfor at tilknytte en dygtig specialpsykolog med interesse for området. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme, men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser. Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m.

Du vil komme til at arbejde med en af landets førende eksperter på området i et tværfagligt team med såvel psykiatriske som psykologiske og kropsterapeutiske kompetencer. Der vil være mulighed for efteruddannelse i traumebehandling og diagnostik. Dine arbejdsopgaver vil overordnet være at supplere vores virksomhedsansvarlige overlæge med kliniske opgaver, undervisning, supervision og udviklingsopgaver. I takt med at klinikken får flere ansatte vil der tillige være mulighed for personaleledelse.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Udredning af henviste patienter for traumereaktioner og psykiatrisk sygdom

 • Koordinering af visitation til klinikken

 • Kommunikation med vores større samarbejdspartnere om behandlingsforløb

 • Overordnet tilrettelæggelse af behandlingsforløb i samarbejde med specialist i psykiatri.

 • Supervision af personale og evt. ekstern supervision

 • Undervisning på Traumeklinikkens kurser

 • Traumefokuseret psykoterapi.

 • Deltagelse i og ledelse af visitations- og behandlingskonferencer

 • Psykologiske vurderinger.

 • Udvikling af klinikkens faglige profil

 • Daglig personaleledelse af psykologfagligt personale

Vi tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro NV)

Vi håber at du ikke bare er fagligt dygtig, men også nysgerrig og videbegærlig. Du er fleksibel og begår dig godt i en virksomhed i vækst. Du kan tage lederskab i forhold til dig selv men også andre. Du trives med tværfaglighed og er solidt funderet i psykiatrien med erfaring for psykiatriske udredninger. Du bidrager til at udvikle virksomheden og de driftsmæssige arbejdsprocesser og kan lide at undervise og lære fra dig. Vi ser gerne, at du har erfaring med traumepatienter og kan sørge for at du yderligere dygtiggøre dig indenfor feltet med mesterlære og efteruddannelse.

Vi leder optimalt efter at besætte en fuldtidsstilling, men også kandidater til et bijob 1-2 faste dage om ugen. Konkurrencedygtig løn efter aftale. Mulighed for opstart med det samme.

Kendskab til følgende metoder er en fordel: CPT, TF-KAT, PE og STAIR. Det forudsættes at du har psykiatrisk erfaring fra din specialuddannelse.

Kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgningsproces:

Sendes til Info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning. Ansøgningsfrist:løbene 

Traumeklinikken