Jobmuligheder

Konsulentansættelse Specialpsykologer & speciallæger i psykiatri søges til udredningsopgaver i Traumeklinikken til start hurtigst muligt

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og har behov for at øge vores udredningskapacitet med fokus på at afdække behandlingskrævende co-morbiditet til PTSD. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme, men der ses en høj grad af co-morbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande, OCD og affektive lidelser samt psykose. 

Du vil komme til at arbejde med varierede problemstillinger hos en målgruppe med komplekse symptomer i en klinik med høj faglighed og specialkompetencer at trække på. Vi tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro NV) ved samt videokonsultationer. 

Vi håber at du ikke bare er fagligt dygtig, men også nysgerrig og videbegærlig. Du er fleksibel og begår dig godt i en virksomhed i vækst. Du kan tage lederskab i forhold til dig selv men også andre. Du trives med tværfaglighed og er solidt funderet i psykiatrien med erfaring for psykiatriske udredninger. Du bidrager til at udvikle virksomheden og de driftsmæssige arbejdsprocesser og kan lide at undervise og lære fra dig. Vi ser gerne, at du har erfaring med traumepatienter og kan sørge for at du yderligere dygtiggøre dig indenfor feltet med mesterlære og efteruddannelse. Er du læge, vil arbejdet tillige bestå i at behandle patienter psykofarmakologisk. Arbejdet koordineres med virksomhedsansvarlig overlæge Cæcilie Buhmann. 

Som udgangspunkt leder vi efter konsulenter, der er timeansat, men der er også mulighed for fast tilknytning til klinikken, fx 1-4 dage om måneden. Dette vil give mulighed for at du deltager i behandlingskonferencer og i dagligdagen indgår i klinikkens team af ansatte. Ved timeansættelse, aflønnes pr. udredning, som kan lægges i dagtid på hverdage eller efter aftale i weekender eller efter normal arbejdstid. Er du interesseret i en fuldtidsstilling med mulighed for varierede kliniske opgaver samt ledelses-, undervisnings- og supervisionsopgaver, henvises der til jobopslag på Traumeklinikkens hjemmeside. 

Opstart hurtigst muligt. 

Kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: caecilie@traumeklinikken.dk for yderligere informationer, herunder ansættelsesvilkår og løn. Motiveret ansøgning vedlægges CV og relevante uddannelsespapirer. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt

Speciallæge i psykiatri Traumeklinikken

Speciallæge i psykiatri Traumeklinikken

Specialiseret privatklinik tilbyder overlægestilling med stor fleksibilitet og indflydelse på egne opgaver

Vi søger en dygtig og nysgerrig speciallæge i psykiatri til fuldtidsjob eller bijob og tilbyder høj faglighed, fleksibilitet, alsidighed og frihed i arbejdet. 

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og ønsker derfor at tilknytte en dygtig speciallæge i psykiatri med interesse for området. Klinikken er startet af psykiater Cæcilie Buhmann med den hensigt at skabe et højt kvalificeret tværfagligt behandlingstilbud i primærsektoren. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme, men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser. Vi arbejder tillige med patienter med samtidig traumereaktion og psykose, selvskade, spiseforstyrrelse og misbrug i det omfang den komorbide sygdom er stabil. Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m.

Du vil komme til at arbejde i et stærkt tværfagligt team bestående af psykiater, specialpsykologer, kliniske psykologer og kropsterapeut. Der vil være mulighed for efteruddannelse i traumebehandling og diagnostik. Dine arbejdsopgaver vil overordnet være at supplere vores virksomhedsansvarlige overlæge med kliniske opgaver, undervisning, supervision og udviklingsopgaver. Der vil endvidere være mulighed for personaleledelse og daglig klinisk ledelse. 

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Udredning af henviste patienter for traumereaktioner og anden psykiatrisk sygdom
 • Lægelig behandling af patienter
 • Udfærdigelse af erklæringer
 • Koordinering af visitation til klinikken
 • Kommunikation med vores større samarbejdspartnere om behandlingsforløb
 • Overordnet tilrettelæggelse af behandlingsforløb i samarbejde med øvrige behandlere.
 • Deltagelse i og ledelse af visitations- og behandlingskonferencer

Dertil vil der alt efter dine interesser tillige være mulighed for:

 • Supervision af personale og evt. ekstern supervision
 • Undervisning på Traumeklinikkens kurser
 • Konsultation i organisationer med henblik på at bidrage til en mere traumebevidst tilgang til arbejdet med borgere 
 • Traumefokuseret psykoterapi
 • Udvikling af klinikkens faglige profil
 • Daglig personaleledelse af klinisk personale

Vi tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro NV) samt online konsultationer på video. Der er således mulighed for tilknytning uden at have bopæl i hovedstadsområdet. Du har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af dine arbejdsopgaver, og vi gør en særlig indsats for at mindske administrative arbejdsopgaver for det kliniske personale.  

Vi håber at du ikke bare er fagligt dygtig, men også nysgerrig og videbegærlig. Du er fleksibel og begår dig godt i en virksomhed i vækst. Du kan tage lederskab i forhold til dig selv men også andre. Du trives med tværfaglighed og er solidt funderet i psykiatrien med erfaring med komplekse psykiatriske udredninger. Du bidrager til at udvikle virksomheden og de driftsmæssige arbejdsprocesser og kan lide at undervise og lære fra dig. Vi ser gerne, at du har erfaring med traumepatienter, men kan sørge for at du yderligere dygtiggør dig indenfor feltet med mesterlære og efteruddannelse.

Vi leder optimalt efter at besætte en fuldtidsstilling, men har også interesser i kandidater til et bijob. Du har mulighed for fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Konkurrencedygtig løn efter aftale. Mulighed for opstart med det samme. Har du særlige ønsker til ansættelsesforhold eller opgaver, så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgningsproces: Sendes til Info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning. Ansøgningsfrist: 9/12

Psykologer med erfaring / efteruddannelse inden for psykotraumatologi og traumefokuseret behandling søges

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og ønsker derfor at tilknytte dygtige psykologer.

Du vil komme til at arbejde med en af landets førende eksperter på området i et tværfagligt team med såvel psykiatriske som psykologiske og kropsterapeutiske kompetencer. Der vil være mulighed for efteruddannelse i traumebehandling og diagnostik. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme, men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser. Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m.

Dine arbejdsopgaver vil primært være:

 • Traumefokuseret psykoterapi

 • Tilrettelæggelse af behandlingsforløb i samarbejde med specialist i psykiatri

 • Evt. udredningsopgaver og psykologiske vurderinger, alt efter kompetencer

 • Undervisnings-, supervisions- og andre formidlingsopgaver, alt efter kompetencer

Klinikken tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro) og på sigt i Region Sjælland samt videokonsultationer. 

Vi har både fuldtids- og deltidsstillinger. Konkurrencedygtig løn efter aftale. 

Kendskab til følgende metoder er en fordel: CPT, TF-KAT, PE og STAIR. Ligeledes er kendskab til psykiatrien og arbejdet med patienter med komorbide sygdomme ønskeligt.

Kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgningsproces: Løbende 

Din ansøgning sendes til info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning. vi søger løbende.

Specialpsykolog søges – gerne med erfaring / efteruddannelse inden for psykotraumatologi og traumefokuseret behandling.

Traumeklinikken er en psykiatrisk privatklinik, der tilbyder specialiseret traumebehandling med anerkendte og evidensbaserede metoder. Vi har stor tilgang af kunder og ønsker derfor at tilknytte en dygtig specialpsykolog med interesse for området. Patienterne lider primært af PTSD og andre traumerelaterede sygdomme, men der ses en høj grad af komorbiditet med bl.a. personlighedsforstyrrelser, dissociative lidelser, kroniske smertetilstande og affektive lidelser. Du vil således få mulighed for at arbejde med varierede problemstillinger og særlige målgrupper som patienter med traumer efter arbejdsulykker, seksuelle overgreb, barndomsovergreb, fødselstraumer m.m.

Du vil komme til at arbejde med en af landets førende eksperter på området i et tværfagligt team med såvel psykiatriske som psykologiske og kropsterapeutiske kompetencer. Der vil være mulighed for efteruddannelse i traumebehandling og diagnostik. Dine arbejdsopgaver vil overordnet være at supplere vores virksomhedsansvarlige overlæge med kliniske opgaver, undervisning, supervision og udviklingsopgaver. I takt med at klinikken får flere ansatte vil der tillige være mulighed for personaleledelse.

Dine arbejdsopgaver vil være:

 • Udredning af henviste patienter for traumereaktioner og psykiatrisk sygdom

 • Koordinering af visitation til klinikken

 • Kommunikation med vores større samarbejdspartnere om behandlingsforløb

 • Overordnet tilrettelæggelse af behandlingsforløb i samarbejde med specialist i psykiatri.

 • Supervision af personale og evt. ekstern supervision

 • Undervisning på Traumeklinikkens kurser

 • Traumefokuseret psykoterapi.

 • Deltagelse i og ledelse af visitations- og behandlingskonferencer

 • Psykologiske vurderinger.

 • Udvikling af klinikkens faglige profil

 • Daglig personaleledelse af psykologfagligt personale

Vi tilbyder konsultationer ved fremmøde i vores klinik i København (Nørrebro NV)

Vi håber at du ikke bare er fagligt dygtig, men også nysgerrig og videbegærlig. Du er fleksibel og begår dig godt i en virksomhed i vækst. Du kan tage lederskab i forhold til dig selv men også andre. Du trives med tværfaglighed og er solidt funderet i psykiatrien med erfaring for psykiatriske udredninger. Du bidrager til at udvikle virksomheden og de driftsmæssige arbejdsprocesser og kan lide at undervise og lære fra dig. Vi ser gerne, at du har erfaring med traumepatienter og kan sørge for at du yderligere dygtiggøre dig indenfor feltet med mesterlære og efteruddannelse.

Vi leder optimalt efter at besætte en fuldtidsstilling, men også kandidater til et bijob 1-2 faste dage om ugen. Konkurrencedygtig løn efter aftale. Mulighed for opstart med det samme.

Kendskab til følgende metoder er en fordel: CPT, TF-KAT, PE og STAIR. Det forudsættes at du har psykiatrisk erfaring fra din specialuddannelse.

Kontakt os på tlf. 52119412 eller e-mail: info@traumeklinikken.dk

Ansøgningsproces:

Sendes til Info@traumeklinikken.dk. Du bedes sende CV og relevante uddannelsespapirer sammen med din ansøgning. Ansøgningsfrist:løbene 

Menu