Video IV: Velkomst og repetition af modul I: Genoplevelser, undgåelsesadfærd og forøget alarmberedskab Du får også nogle øvelser, der kan hjælpe dig

Menu