PTSD behandling

PTSD behandling

Se en video om traumer og PTSD her

Reaktioner efter et psykisk traume

Når man bliver udsat for et voldsomt traume bliver ens verden vendt på hovedet. Traumer aktiverer vores psykiske forsvarssystem (kamp, flugt og frys) og ændrer vores syn på verden, så den bliver præget af frygt, en oplevelse af at være i fare og giver os problemer med at sætte sunde grænser i forhold til os selv og andre mennesker. Efter en traumatiske oplevelse kan det være nødvendigt med PTSD behandling, da det kan påvirke vores forhold til andre mennesker, hvor vi bliver præget af mistillid, skam, skyldfølelse og vrede, hvilket kan skabe konflikter.

Hvis du udvikler posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD isk belastningsreaktion (PTSD), kan du få symptomer som genoplevelser af traumet i mareridt, i flashbacks, mens du er vågen, og oplevelsen af stort ubehag ved at blive mindet om traumet. Du undgår typisk situationer, mennesker, steder, aktiviteter, tanker og følelser, der minder om traumet. De fleste har også et øget alarmberedskab i form af søvnforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær, irritabilitet, vagtsomhed og tendens til at fare sammen. PTSD behandling kan hjælpe med at håndtere disse symptomer. 

Ved overgreb tidligt i barndommen kan du udvikle mere komplekse former for PTSD, hvor du i tillæg til ovenstående oplever ”ud af kroppen oplevelser”, at verden kan blive uvirkelig, at der er huller i din hukommelse, at du har svært ved at mærke og kontrollere dine følelser, at du føler skyld, skam og utilstrækkelighed, og at du har svært ved at være sammen med og tæt på andre mennesker.


Mange, der har været udsat for traumer
får et svært forhold til deres egen krop. Nogle behandler kroppen dårligt ved at sulte sig, overspise, skade sig selv og presse sig selv ud over egne grænser. Andre får svært ved at mærke kroppen og bliver som ”et omvandrende hoved”. Netop derfor er det vigtigt at inddrage kroppen i arbejdet med traumer, og vi opfordrer traumatiserede til at finde en kropspraksis, der består af beroligende arbejde med kroppen, som fx. yoga, tai chi, qi-gong eller lignende, der fremmer nærvær.

I Traumeklinikken opfordrer vi ligeledes vores traumeklienter til at skabe en nærværspraksis som mindfulness eller meditation, da forankring i nuet er vigtig for at kunne modstå fortidens pres. Vi ser typisk større fremskridt hos klienter, der arbejder både med kroppen, nærvær, adfærdsændringer og bearbejdning af traumerne med PTSD behandling. Vi ved også, at både mindfulness og kropsarbejde kan være rigtig svært for en traumatiseret. Derfor skal tingene ske i et tempo, som du kan følge med til.

Endelig er det ikke usædvanligt, at du som følge af alvorlige traumer kan udvikle andre psykiske problemer som depression, ubehagelige fysiske symptomer, varige ændringer i personligheden, misbrug, selvskade, smerter og spiseforstyrrelser. Dem kan vi også hjælpe dig med i Traumeklinikken.

Er du pårørende? Så er du meget velkommen til at læse mere om pårørendegruppe her.

Tilføj din overskrift her

Menu