Rådgivning af fagprofessionelle

Telefonisk rådgivning af fagprofessionelle

Traumeklinikken tilbyder direkte psykiatrisk og traumespecifik rådgivning for psykologer, terapeuter, læger og andre fagprofessionelle, der arbejder med psykiatriske patienter eller personer, der har oplevet svære traumer.

Relevans

Har du klienter i behandling, der har oplevet svære traumer eller har psykiatriske diagnoser som depression, bipolar affektiv sindslidelse, OCD , PTSD eller endda psykose? Har du klienter i behandling, der også går i behandling hos psykiater eller til tider bliver indlagt på psykiatrisk afdeling? Har du klienter der får medicin som fx antidepressiv medicin, angstdæmpende medicin eller lignende.
Så kan det være en ide at til løbende faglig rådgivning på konkrete cases.

Traumeklinikken kan hjælpe dig med at få svar på spørgsmål som:

  • Kan jeg tage denne klient i psykoterapeutisk behandling selvom vedkommende får medicin / har en diagnose?
  • Er der nogle særlige faktorer, som jeg kan tage højde for i behandlingen af min klient i lyset af vedkommendes psykiske lidelse / traumer?
  • Hvorfor får min klient medicin, og hvilken virkning og bivirkninger har medicinen?
  • Hvad betyder min klients diagnose?
  • Er der ting jeg ikke kan gøre med min klient etc.?
  • Hvad kan jeg inddrage i almen psykoterapi med min traumeklient, og hvad bør kun adresseres i specialiseret traumebehandling?
  • Hvordan skal jeg forholde mig ved selvmordstanker, selvskade, spiseforstyrrelse eller anden skadelig adfærd?

Praktisk

Rådgivningen gives af Cæcilie Buhmann, der er psykiater, psykoterapeut og ekspert i traumereaktioner og -behandling. Cæcilie har kendskab til en række psykoterapeutiske retninger.

NB: Rådgivning ydes kun til fagprofessionelle med behandlingsvirksomhed.

Tilmelding: Du tilmelder dig via terapeutbooking.

Pris: Du kan købe et klippekort til 5 eller 10 sessioner for 2700 / 5100 kr.+ moms. En enkelt rådgivningssession koster 600 kr. Hvert klip svarer til 15 minutters rådgivning. Hvis rådgivningen strækker sig ud over 15 minutter, betales for endnu 15 minutter.

Behandlingsansvar: Ansvar for behandlingen forbliver hos den behandler, der søger rådgivning. 

Tidsbestilling: Du booker din samtaletid direkte i Terapeutbooking. Ønskes akut tid inden for 24 timer, som ikke er ledig i terapeutbooking, koster dette to klip. Dette kan aftales ved direkte henvendelse til info@traumeklinikken.dk.

Forberedelse: For at få mest muligt ud af rådgivningen er det en god ide, at du på forhånd har overvejet, hvad du vil have svar på og har samlet korte informationer om klienten (diagnose, medicin, anden behandling ud over terapi hos dig). Disse spørgsmål (uden personfølsomme oplysninger som navn og cpr. nr.) kan du med fordel sende inden rådgivningen til info@traumeklinikken.dk og mærke din henvendelse ‘Professionel rådgivning‘ i emnefeltet.

Logo_web_200x800 (1)

Menu