Afslutning på grundmodul Reflektioner og erfaringer

Læringsmål for Grundmodulet:
– Kendskab til PTSD, herunder symptomer og diagnostiske kriterier, så der kan screenes for dette inden start af terapi
– Viden om komplekse traumereaktioner og dermed evnen til groft at kunne screene for dette inden start af terapi
– Viden om komorbiditet ved PTSD
– Kendskab til kriterier for at viderehenvise klienten til egen læge eller psykiater
– Viden om dissociation og evnen til at kunne identificere, når denne opstår i terapien.
– Forståelse af terapimanualens opbygning og de grundlæggende modeller
manualen bygger på

Til næste spørgetime:

Case 1&2

WRGA SR ?

afsg aet?

Menu