Traumeklinikken

Al henvendelse fra pressen, bedes rettet til info@traumeklinikken.dk

Traumeklinikken i pressen om Fields

Røde Kors særlige hjælpelinje Tlf.:  35299660

Offerrådgivningen Tlf.: 21209170

Angående situationen i Fields søndag eftermiddag, udtaler speciallæge Cæcilie Buhmann fra Traumeklinikken:

Når man har oplevet en så voldsom situation, hvor man har været vidne til stor ødelæggelse og har frygtet for sit eget og andres liv, kan man få en krisereaktion. Reaktionen er individuel. Nogen kan ikke mærke noget, andre græder ustoppeligt, nogen bliver meget praktiske og andre lukker sig inde i sig selv. Man kan bl.a. opleve angst, tankemylder, søvnbesvær, appetitforstyrrelser, vrede og tristhed. Reaktionerne kan være mange – og det er helt naturligt.
 
I første omgang er det bedste, man kan gøre som pårørende eller berørt at forsøge at dæmpe et naturligt højt alarmberedskab. Sørg for hvile og fysisk og psykisk næring. Det kan være godt at forsøge at lægge lidt afstand til begivenheden, og ikke hele tiden tale om det eller tænke på det. Det er en rigtig god ide at have folk omkring sig, lave aktiviteter der beroliger nervesystemet, og aflede sig med rare ting. Alkohol, stoffer, uro, larm eller overdreven informationssøgning om begivenheden er ikke godt for et i forvejen stresset system.
Hvis reaktionen ikke lægger sig i løbet af 1-2 døgn, bør man søge læge for at forebygge langsigtede traumereaktioner.
Er man akut psykisk dårlig kan man henvende sig til en psykiatrisk akutmodtagelse. 1813 eller psykiatrien vil også kunne oplyse om mulighederne for hjælp fra kriseberedskabet.
 
Har du som berørt eller pårørende behov for hjælp til at håndtere oplevelserne og dine reaktioner, og har du ikke adgang til dette ad anden vej, så henvend dig til Traumeklinikken på 52119412 eller på info@traumeklinikken.dk
Som professionel kan man også få behov for rådgivning. Traumeklinikken tilbyder rådgivning af behandlere, der ikke selv har viden om krisehåndtering.
 
Vores tanker i Traumeklinikken er med de berørte af hændelsen i Fields og deres pårørende.
 
Cæcilie Buhmann, speciallæge Traumeklinikken

Traumeklinikken i pressen om Christian Eriksen

Menu