Introduktion til traumebevidst tilgang (TBT) Online

Traumeklinikkens kurser

Få en kort introduktion til hvad traumebevist tilgang er. Kurset indeholder viden om traumer og traumereaktioner, grundprincipperne i at arbejde traumebevidst og kommer kort omkring behandling af fx uhensigtsmæssig coping samt metoder til at dæmpe alarmberedskabet. Kurset består af ca. 1 times video undervisning, og alle slides og øvelser ligger tilgængelig efterfølgende under fanebladet “Materials”.

PTSD og traumereaktioner 1 dags-kursus. Online

Traumeklinikkens kurser

En indføring i diagnostikken af traumereaktioner, herunder Ptsd, kompleks ptsd, og dissociative tilstande.Forudsætninger: kendskab til grundlæggende psykiatrisk diagnostik og psykopatologi. Få en introduktion til de mest almindelige traumereaktioner, fx PTSD og tilpasningsreaktion samt bliv klogere på den nyeste viden om kompleks PTSD og dissociation. Kurset sætter dig i stand til at identificere en række traumereaktioner … Læs mere

Traumebevidst tilgang (TBT) 1 dags-kursus. Online

Få en grundig introduktion til traumebevidst tilgang. Kurset består af en kort introduktion til forekomsten af traumer og PTSD i befolkningen, samt viden om traumereaktioner med fokus på PTSD. Dernæst en indføring i principperne bag traumebevidst tilgang, og forslag til konkrete interventioner med patient/borger, så du kan bruge disse metoder direkte i egen praksis. Det … Læs mere

Menu