Kursus oversigt

995
Traumeklinikkens kurser

PTSD og traumereaktioner 1 dags-kursus. Online

996

Traumebevidst tilgang (TBT) 1 dags-kursus. Online

495
Traumeklinikkens kurser

Introduktion til traumebevidst tilgang (TBT) Online

3,495
Traumeklinikkens kurser

Uddannelse med 3 moduler, bestående af selvstudie og online øvelser.

Menu