Sådan arbejder vi

Sådan arbejder vi i Traumeklinikken

Traumeklinikken hjælper dig med at vende tilbage til livet

Sådan arbejde vi i Traumeklinikken

Mange mennesker, der har oplevet voldsomme traumer, har flere psykiske problemer samtidig. Det er vigtigt, at disse bliver behandlet, og at du får lagt en individuel plan for, i hvilken rækkefølge problemerne skal behandles. 

Indledende vudering

Traumeklinikken er et tværfagligt tilbud, hvor en læge (psykiater) er ansvarlig for din behandling. En udredning er afgørende for, at vi kan tilbyde dig den rette behandling. Ved udredningssamtalen skaber vi sammen med dig et overblik over dine problemer og får afdækket dine behov. Samtidig indhenter vi en række oplysninger om dig, dit helbred og dine sociale forhold, som er afgørende for, at et psykoterapiforløb kan lykkes. Derfor anbefaler vi, at alle, der starter behandling hos os, får en udredningssamtale. se mere om opstarten

Traumeklinikken anvender evidensbaserede metoder

Vores behandlingsmetoder er evaluerede med forskningsstudier, der har vist, at behandlingen har effekt på netop PTSD og andre traumerelaterede problemer.

Psykoterapi er den primære behandling af psykiske følger af traumer, herunder PTSD

Der findes flere typer traumefokuseret psykoterapi, der virker på PTSD. Ved enkeltstående traumer opstået i voksenlivet, kan symptomerne afhjælpes ved et relativt kort terapiforløb på 12-16 gange. For andre er der behov for langvarig, psykoterapeutisk behandling. Vi har ingen øvre grænse for, hvor længe du kan gå i psykoterapi.

Medicin

For nogle patienter kan det være hjælpsomt at supplere psykoterapi med medicin. Det kan hjælpe på højt alarmberedskab, angst, tristhed og mareridt. Hvis du kan have gavn af medicin, kan du tale med vores psykiater, der er specialiseret i behandling af følger af traumatiske oplevelser

Behandling med videokonsultation

Vi giver mulighed for, at du både kan få behandling ved fremmøde i vores klinik og ved videokonsultation. Ved videokonsultationen taler du med din terapeut / læge på en videoforbindelse over internettet. Dette er der god erfaring med fra lande der har større afstande end Danmark, men selv i Danmark kan du bo således, at det er svært at få kvalificeret traumebehandling. Dertil kommer at videokonsultationer giver dig en større fleksibilitet i form af adgang til behandling når og hvor, det passer dig – også når du er på farten. Læs mere om videokonsultationer.

Traumeklinikken er en psykiatrisk speciallægepraksis, der arbejder ud fra nogle grundlæggende principper:
  • Hvis du har en psykose vil vi anbefale, at du tager antipsykotisk medicin.Hvis du har moderat eller svær depression, vil vi anbefale antidepressiv medicin.

  • Vi anser psykoterapi for at være et vigtigt element i behandlingen.
  • Vi vil tilråde så lidt medicin som muligt.
  • Vi vil fraråde, at du trapper ud af medicin for tidligt.
  • Vi fraråder antidepressiv medicin til kriser og stress.
  • Som udgangspunkt anvender vi ikke beroligende (vanedannende) medicin.
  • Vi arbejder ikke med klienter, der har et aktivt misbrug af psykoaktive stoffer som hash, alkohol, heroin og centralstimulerende stoffer, men vi viderehenviser gerne og tager gerne klienter i behandling, der tidligere har haft misbrug.
  • Vi tror på, at det er dig, der er ansvarlig for din behandling, og derfor er det i sidste ende dig, der skal tage vare på dig selv.
  • Vi mener, at diagnoser er vigtige som hypoteser og til at finde den rette behandling, men de er ikke alting. I sidste ende er det det hele menneske, som vi behandler.

Menu