Traumeklinikken tilbyder Traumeterapi

Traumeterapi

Traume betyder sår eller skade. Et psykisk traume er karakteriseret ved en voldsom hændelse, der afgørende bryder med eller ikke kan integreres i den måde vi oplever os selv, andre og verden. Et traume er således både defineret af selve hændelsen og af den måde det får betydning og giver sig til udtryk hos den enkelte. 

På Traumeklinikken laver vi traumebehandling og traumeterapi skræddersyet til den enkelte. Der bruges forskellige metoder, der har den fællesnævner at traumerne bearbejdes direkte, gennem refleksion, men i lige så høj grad følelsesmæssigt og kropsligt. Traumeterapi på Traumeklinikken altid tage udgangspunkt i en grundig assessment, dvs. vurdering af helhedsbilledet af den enkeltes symptomer og vanskeligheder samt årsager og vedligeholdende faktorer. Dette bruges til, sammen med klienten, at lægge en relevant behandlingsplan og dermed sikre at klienten har de nødvendige og hensigtsmæssige strategier til at kunne håndtere den stressbelastning og de intense følelser, som traumeterapi altid vil medføre en periode. 

Har du bestemt dig for at arbejde med dig selv terapeutisk, kan traumeterapi være et godt valg, hvis du oplever at situationer, mange eller få, i nutiden aktiverer intense og smertefulde følelser i en grad, som du bagefter ikke synes helt var berettiget i situationen. Det kan være angst, vrede, tristhed eller andre følelser. Det kan også være du handler på følelserne på en måde, som du bagefter fortryder eller er uhensigtsmæssige. Måske ved du hvilke oplevelser, som de nutidige situationer minder om, måske gør du ikke. I sidste tilfælde vil traumeterapien tage udgangspunkt i at hjælpe dig med at afdække dette først. 

Du kan være vokset op med manglende tryghed, opmærksomhed og omsorg. Og/eller have været udsat for aktiv traumatisering gennem psykisk eller fysisk vold eller udsat for seksuelle overgreb. Her vil traumeterapien ofte være af længerevarende karakter, hvor trygheden i rummet, relationen mellem dig og terapeuten samt den nutid, hvor dine smertefulde erfaringer udspiller sig være det første fokuspunkt i traumeterapien. Senere vil man tage fat på at bearbejde de konkrete traume minder. 

Du kan også som udgangspunkt have levet et stabilt liv, som pludselig har taget en uventet og voldsom drejning grundet en specifik hændelse. Her kan traumeterapi også være et oplagt valg. Det kan være et dødsfald, pludselig, alvorlig sygdom, at være vidne til noget voldsomt eller selv blive udsat for noget voldsomt. Enten afgrænset og kortvarigt eller over et længere stykke tid, som det ofte vil være tilfældet ved arbejdsbelastninger eller gennem et destruktivt parforhold.

Uanset hvad der får dig til at vælge traumeterapi, dvs. terapi med fokus på specifikke, betydende hændelser, så vil målet med traumeterapien være at reducere symptomer som dårlig søvn, mareridt, irritabilitet, angst, tristhed, agtpågivenhed, vredesudbrud og tomhedsfølelse samt adfærd, der forstærker og vedligeholder det nævnte. Overordnet vil traumeterapien have det sigte at få det, der skete engang til at få fortids karakter frem for at den enkelte gennemlever det igen og igen, når følelsesmæssige oplevelser fra fortiden reaktiveres i nutiden. 

Kan du nikke genkendende til dele af det ovenstående, kan det være traumeterapi er noget for dig. 

Hvis du mener, at vi kan hjælpe dig, så kontakt os i dag. På mail eller tlf 52119412

 

 

Menu