Google ads PTSD 1

Traumeklinikken kan hjælpe dig med din PTSD

Hos Traumeklinikken er DU i centrum.

Vi har en af Danmarks førende eksperter inden for traumebehandling og har kort ventetid.
Videoen herunder fortæller om Traumeklinikken, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Førende ekspert

Cæcilie Buhmann er en af Danmarks førende eksperter inden for traume- og PTSD behandling.

Tid når du har det

Vi har kort ventetid, så du hurtigt kan komme i behandling. Samtalerne tilpasser vi din behov. 

Samme behandler

Blandt vores fagpersoner, får du en fast behandler, som tilbyder netop den behandlingsform, der hjælper dig.

1. Hvis du mener, at vi kan hjælpe dig, så kontakt os i dag. På mail eller tlf 52119412.

2. Opret dig i vores booking system til den første udredning. Det er nemt og sikkert. Vi har kort ventetid.

3. Ved første samtale, laver vi sammen en plan for det videre forløb. Det er typisk med en af vores Traumepsykologer. Evt med en opfølgning hos vores psykiater. 

4. Den primære behandling vil typisk være psykoterapi, men hvis du har behov for det, har du også mulighed for lægesamtaler og behandling med medicin.

Hvad er PTSD behandling


Hvis du udvikler posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD)

Så kan du få symptomer som genoplevelser af traumet i mareridt, i flashbacks, mens du er vågen, og oplevelsen af stort ubehag ved at blive mindet om traumet. Du undgår typisk situationer, mennesker, steder, aktiviteter, tanker og følelser, der minder om traumet. De fleste har også et øget alarmberedskab i form af søvnforstyrrelser, koncentrations- og hukommelsesbesvær, irritabilitet, vagtsomhed og tendens til at fare sammen.

Ved overgreb tidligt i barndommen kan du udvikle mere komplekse former for PTSD, hvor du i tillæg til ovenstående oplever ”ud af kroppen oplevelser”, at verden kan blive uvirkelig, at der er huller i din hukommelse, at du har svært ved at mærke og kontrollere dine følelser, at du føler skyld, skam og utilstrækkelighed, og at du har svært ved at være sammen med og tæt på andre mennesker.

Hvordan foregår PTSD behandling

Introduktion – Udredning – Behandlingsforløb - Afslutning

Starten på behandlingsforløbet

Behandlingen tager altid udgangspunkt i en grundig introduktionssamtale med en speciallæge i psykiatri. Herefter lægger speciallægen og du i fællesskab en behandlingsplan og en tidsplan for selve behandlingen.

Selve behandlingen

Den primære behandling vil typisk være psykoterapi, men hvis du har behov for det, har du også mulighed for lægesamtaler og behandling med medicin. I mange tilfælde vil det være optimalt med en kombination. 

Det kan ofte være en god ide at inddrage din familie og/eller din arbejdsplads, men det er dig, der bestemmer.

Hos Traumeklinikken sætter vi en ære i altid at være opdaterede på den seneste nye viden om psykiatriske og psykoterapeutiske behandlingsformer. Det er speciallæger og psykologer, der forestår behandlingen.

 

Varighed

Behandlingens varighed er meget individuel, men et typisk psykoterapiforløb er mellem 12 og 30 samtaler á 45 minutters varighed. Der er ikke nogen max. grænse for antallet af samtaler. Dertil kan komme lægesamtaler mhp. medicinering. Disse er kortere samtaler og vil typisk være 1-2 gange om måneden.

Du kan altid kontakte os ved at ringe helt uforpligtende på telefon eller ved at sende en mail.

Afslutning af forløb

Det er vores erfaring, at nogle forløb slutter med, at man får meldt afbud/udebliver, og så får man aldrig bestilt en ny tid. Da der indgås en relation mellem os som terapeuter og dig som klient, har det betydning for os at vide, om du gerne vil afslutte helt, vil have en pause eller ønsker en ny tid. 

Vi vil derfor kontakte dig i løbet af nogle dage efter, at du har meldt afbud eller er udeblevet med henblik på en afklaring af det videre forløb. Du kan til enhver tid selv booke en ny tid. 

Menu