Kurser og uddannelser oversigt

Foredrag, kurser og uddannelser hos Traumeklinikken

 Få viden om traumereaktioner og bliv klædt på til at arbejde traumebevidst. Traumeklinikken udbyder en række kortere online
uddannelsesforløb – og foredrag og kursusforløb, som du kan få ud på din arbejdsplads. Specialtilpassede kurser udbydes efter aftale.  
Læs mere om de forskellige kursusudbud her på siden.

Online
I organisationen
Foredrag og kurser om Traumebevidst tilgang (TBT)
-online eller ude i din organisation

At arbejde traumebevidst er en organisatorisk tilgang og ikke en specifik behandlingsmetode. Det betyder, at alle medarbejdere og ledelsen har en forståelse af hvad traumereaktioner er og hvordan de påvirker individet, grupper, organisationer og samfundet. Metoden er med succes blevet brugt i udlandet fra alt fra nedbringelse af vold, drab og brug af tvang i psykiatrien, fængsler og samfund til en måde at møde sårbare borgere og klienter i social og sundhedssektoren, hvor man ikke har specialiseret traumeviden.

Forsøg med traumebevidst tilgang i Danmark har medført større medarbejdertilfredshed, en oplevelse af at blive mødt som helt menneske for patienter og borgere og bedre slutresultater fordi metoden fremmer kommunikation og samarbejde. Socialstyrelsen anbefaler em traumebevist tilgang i bl.a. det kommunale arbejde med voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen (LINK), psykiatrien anvender metoden til at forebygge brugen af tvang og mindske konsekvenserne af tvang (LINK TBT center) og VIVE har udarbejdet en rapport om metoden (LINK).  

Metoden anbefales anvendt bredt i borgernær services som kommuner, socialforvaltninger, psykiatri, sundhedsvæsen, fængsler, uddannelsesinstitutioner, specialskoler, bosteder, misbrugsbehandling m.fl.  

Metoden kan anvendes af alle, der har modtaget en indføring i traumereaktioner og traumebevidst tilgang. Der forudsættes således ikke specifik faglig baggrund. Metoden har bedst udbytte ved anvendelse bredt i organisationen og med stærk ledelsesmæssig opbakning.  

Kurser og Uddannelser i TBT og Traumer
Kurser og Uddannelser i TBT og Traumer
Foredrag og kurser om PTSD og traumereaktioner
-online eller ude i din organisation

I gennemsnit oplever hver anden i Danmark et alvorligt chok-traume i deres levetid, men langt fra alle udvikler traumereaktioner efterfølgende.

Det anslås at forekomsten af PTSD er 2-7% i den almene befolkning i Europa, men i udsatte populationer fx personer med psykiatriske diagnoser, misbrugere, fængselsindsatte eller flygtninge er forekomsten helt op til 25-50%.

Samtidig med PTSD forekommer der ofte anden psykisk sygdom fx angst, depressioner og personlighedsforstyrrelser. En forståelse af traumereaktioner er dermed højst relevant for de fleste fagfolk med borgerkontakt, og i arbejdet med socialt udsatte.  

Vi udbyder foredrag og kurser på hhv 1,5 timer, 1/2 dag og en hel dag, også som online kursusforløb.

Uddannelse i behandling af PTSD med Traumefokuseret Kognitiv Adfærdsterapi

Traumefokuseret kognitiv adfærdsterapi er en af de terapiformer til behandling af PTSD, som der er mest evidens for effekten af. Ifølge gældende internationale retningslinjer, bør PTSD-behandling indeholde eksponering for traumerne. Det kræver øvelse, og uddannelsen giver dig værktøjerne hertil.

4 moduls-onlineuddannelse kombineret selvstudie og øvelser.

Cæcilie Böck Buhmann

Speciallæge i psykiatri Cæcilie Böck Buhmann underviser og giver gæsteforelæsninger på forespørgsel. Kontakt Traumeklinikken for nærmere information.

Vi slår løbende kurser op. Hvis du skriver til os om din interesse, kan vi evt. slå ekstrakurser op efter behov.

Hold øje med hjemmesiden, vores nyhedsbrev eller skriv en e-mail til info@traumeklinikken.dk

Menu